لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان تهران ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان اصفهان ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان اهواز ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان تبریز ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان شیراز ، گفتاردرمانی کرج ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان مشهد ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان کرمانشاه ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان اراک ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان اردبیل ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان ارومیه ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان ایلام ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان بجنورد ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان بندر عباس ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان بوشهر ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان بیرجند ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان خرم آباد ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان خمینی‌شهر ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان زاهدان ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان زنجان ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان ساری ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان سمنان ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان سنندج ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان شهرکرد ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان قزوین ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان قم ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان کاشان ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان کرمان ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان گرگان ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان نیشابور ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان همدان ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان یاسوج ، لیست 500 مرکز برتر کاردرمانی جسمی - ذهنی در استان یزد ،
۵۰۰ کلینیک برتر کاردرمانی ایران
مراکز کاردرمانی | لیست کامل کلینیک های کاردرمانی کشور

 

بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان تهران ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان اصفهان ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان اهواز ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان تبریز ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان شیراز ، گفتاردرمانی کرج ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان مشهد ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان کرمانشاه ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان اراک ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان اردبیل ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان ارومیه ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان ایلام ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان بجنورد ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان بندر عباس ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان بوشهر ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان بیرجند ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان خرم آباد ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان خمینی‌شهر ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان زاهدان ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان زنجان ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان ساری ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان سمنان ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان سنندج ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان شهرکرد ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان قزوین ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان قم ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان کاشان ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان کرمان ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان گرگان ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان نیشابور ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان همدان ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان یاسوج ، بهترین کلینیک تخصصی کاردرمانی در استان یزد ،

 

لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان تهران ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان اصفهان ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان اهواز ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان تبریز ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان شیراز ، گفتاردرمانی کرج ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان مشهد ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان کرمانشاه ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان اراک ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان اردبیل ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان ارومیه ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان ایلام ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان بجنورد ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان بندر عباس ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان بوشهر ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان بیرجند ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان خرم آباد ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان خمینی‌شهر ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان زاهدان ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان زنجان ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان ساری ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان سمنان ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان سنندج ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان شهرکرد ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان قزوین ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان قم ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان کاشان ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان کرمان ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان گرگان ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان نیشابور ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان همدان ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان یاسوج ، لیست  ۵۰۰ مرکز برتر کاردرمانی جسمی – ذهنی در استان یزد ،

 
مراکز معتبر کاردرمانی اراک  و استان مرکزی
 
۱-محمد جواد طراوت کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 خیابان شهید بهشتی ، کوچه عمار ، کوچه ساسان ،پشت پاساژ گلستان ،ساختمان جالینوس

تلفن ثابت۳۲۲۲۰۴۲۷

 

۲-محمدرضا عالی نژاد کاردرمانگر ارگوتراپیست 

اراک خیابان مصطفی خمینی پشت بانک مسکن کوچه گلزار ۴   /  ۰۹۱۸۳۶۷۴۶۹۵

 

۳-کبری سلطانی خدیو کاردرمانگر ارگوتراپیست 

اراک   خیابان دانشگاه بعد از بهزیستی خیابان شیخ طوسی نرسیده به خیابان دستغیب کاردرمانی یاس  /  ۰۹۳۰۵۲۸۵۸۲۳

 

۴-شهریار خسروی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

اراک  بلوار قدس، بلوار جمهوری، کوچه استادان، کلینیک باران  /  ۰۹۱۲۵۶۳۹۵۴۸

 

۵-غلامرضا ونایی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

اراک-خ شهید بهشتی (عباس آباد)سه راه ارامنه(میدان هفت تیر)خ نیسانیان مجتمع پزشکی بهارستان کلینیک کاردرمانی الزهرا(س)  /  ۰۹۱۸۳۶۴۱۴۷۶

 
 
مراکز کاردرمانی اردبیل
 

۶-افسون وطن خواه کاردرمانگر ارگوتراپیست 

میدان یحیوی، ساختمان پزشکان حیات، طبقه ۳

تلفن ثابت۰۴۵۳۳۲۴۸۶۷۷

 
مراکز کاردرمانی ارومیه
 
۷-زانیار پیام رخ کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 شیخ تپه..باند پایین..کوی ۱۹...کلینیک حسام

تلفن ثابت۰۴۴-۳۳۳۶۲۷۴۰

 

۸-حافظ فتح کاردرمانگر ارگوتراپیست 

ارومیه.خیابان آیت الله حسنی.مرکز پزشکی هلال.طبقه۷واحد ۱۷

تلفن ثابت۰۴۴-۳۳۴۳۲۹۰۹

 

۹-سمیه افرا کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 خیابان ۲۴ متری، کوچه آگاهی

تلفن ثابت۰۴۴۴۵۲۲۳۴۰۵

 
مراکز کاردرمانی اصفهان
 
۱۰-عباس زهیری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

اصفهان  اول خ امام خمینی،کوچه شماره ۱۲،انتهای کوچه سمت راست،مرکز کاردرمانی نغمه زندگی   /  ۰۹۱۳۳۱۶۵۶۲۹

 

۱۱-ولی شیری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

اصفهان  چهارراه مفتح.خیابان مفتح.پشت بیمارستان رز.کوچه کوشش.بن بست نکویی  /  ۰۹۱۳۴۰۲۷۹۴۷

 

۱۲-محمدرضا زنگنه کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 اصفهان خیابان وحید حدفاصل رودکی و خاقانی ساختمان جزیره ۱واحد۱۰۳  /  ۰۹۱۳۰۵۹۳۵۷۰

 

۱۳-زهرا قاسمی مبارکه کاردرمانگر ارگوتراپیست 

مبارکه  خیابان ۱۷شهریور، جنب داروخانه دکتر خسرویان، ساختمان پزشکان حامد، طبقه دوم، واحد ۲۰۱، کاردرمانی رایا  /  ۰۹۳۷۳۳۷۹۲۴۰

 

۱۴-امین نصر کاردرمانگر ارگوتراپیست 

اصفهان خیابان بزرگمهر؛ روبروی مسجدالکریم؛ کوچه ۱۳ (مستوفی)؛ پلاک ۲۸؛ خدمات کاردرمانی و توانبخشی توان افزا  /  ۰۹۳۷۳۸۳۴۶۰۴

 

۱۵-مرضیه شجاعی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

نجف اباد  خیابان امام شرقی - چهارراه شهرداری -درمانگاه فرهنگیان - طبقه زیرزمین - مرکز کاردرمانی موج  /  ۰۹۱۳۰۹۶۶۲۲۹-۰۹۳۸۳۳۱۰۳۳۸

 

۱۶-روح اله زارع کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 خیابان شیخ مفید غربی/ساختمان سینا/طبقه سوم/واحد ٦

تلفن ثابت۰۳۱۳۶۶۳۷۹۷۲

 

۱۷-ولي اله محمدي کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 خيابان وحيد حدفاصل رودكي وخاقاني ساختمان جزيره۱واحد۱۰۳

تلفن ثابت+۹۸ ۳۱۳ ۶۲۶ ۷۸۲۶

 
مراکز کاردرمانی اهواز
 
۱۸-کلینیک  کاردرمانی انصاری 

عبدالنبی انصاری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

فاطمه کردونی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

با بیش از ۱۵ سال سابقه کار


کاردرمانی جسمی: کودکان وبزرگسالان

کاردرمانی بیماران سکته مغزی ،ضربه مغزی ،کودکان فلج مغزی (cp)،

ام اس ،پارکینسون، میوپاتی،گیلن باره،میلیت عرضی،

اهواز -کیان پارس- خیابان ۶ غربی – ساختمان ایران نگین – ورودی سوم طبقه پنجم

تلفن پذیرش :۰۹۱۲۱۸۸۸۱۵۳

۳۳۹۱۴۹۷۷

۱۹-داریوش مرادی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

اهواز   پادادشهر   ۰۹۱۸۷۴۸۸۹۲۴

۲۰-ویدا تک پور کاردرمانگر ارگوتراپیست 
 
 اهواز, خوزستان پادادشهر   ۰۹۳۷۳۶۳۷۶۷۷

۲۱-منصور طبیبی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 اهواز, خوزستان اهواز امانیه مولوی بالاتراز سازمان تبلیغات اسلامی کلینیک شهید حکیم   /  ۳۳۳۹۷۵۲

۲۲-کوروش نوید کاردرمانگر ارگوتراپیست 

آدرس محل فعالیت اهواز, خوزستان اهواز خ سلمان فارسی شرقی بالاتراز ترمینال با هنر خ شهید بهزادی مجتمع پزشکی نگین طبقه ۴

تلفن ثابت۳۲۲۳۵۲۳۷

۲۳-ثریا آلبوغبیش کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 اهواز, خوزستان اهواز.امانیه.سقراط غربی.بین پودات وسپاه..نبش کوچه شرافتمند.مرکز کاردرمانی امید   /  ۰۹۳۰۰۸۳۰۰۳۹

 

۲۴- زهرا قاسمی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 اهواز, خوزستان اهواز.امانیه.سقراط غربی.بین پودات وسپاه..نبش کوچه شرافتمند.مرکز کاردرمانی امید   /   ۰۹۳۰۰۸۳۰۰۳۹


۲۵-روح اله لاچینی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

اهواز فرهنگ شهر.بلوار اصلی .نرسیده به چهار راه دانشگاه ازاد .روبروی داروخانه دکتر امیدی.پلاک ۴۰۹  /  ۰۹۱۸۱۴۲۰۲۱۴


۲۶-وحید بیاتی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

اهواز زیتون کارمندی، خیابان زمزم، بین خیابان حجت و فردوس، پلاک ۳۶، مجتمع پزشکی_اداری ستاره، طبقه اول، واحد ۳  /  ۰۹۹۱۸۲۹۲۲۵۴___۰۹۳۸۹۴۱۴۳۹۵

 

۲۷-هدی طائی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 کیانپارس خیابان ۱۳ غربی فاز یک مجتمع پزشکی آرمان طبقه ۴

تلفن ثابت۰۹۳۶۹۳۵۱۹۴۵

 

۲۸-فاطمه هرمزی نژاد کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 خیابان امام جنب بانک سپه پاساژآفرینش طبقه اول واحد۴

تلفن ثابت۰۶۱۴۳۵۲۶۶۹۲
 
مراکز کاردرمانی بوشهر
 
۲۹-کلینیک  کاردرمانی امید

کاردرمانگر : مصیب کیانی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

خدمات :

کاردرمانی جسمی: کودکان وبزرگسالان

بیماران نورولوژی وارتوپدی بزرگسال وکودکان ،کاردرمانی ذهنی، اوتیسم، سندرم داون

بوشهر،باغ زهرا ،کوچه مبلمان امیر(عرفان دو)

خورموج :بهزیستی امام خمینی..کنار دانشگاه جامع علمی کاربردی

تلفن پذیرش :۰۹۱۶۴۲۲۱۸۷۴


۳۰-سید حسین حسینی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 بوشهر خ هلالی ابتدای ک تلاش ۷ جنب مهدیه صاحب الزمان  /  ۵۵۵۰۹۷۳

 

۳۱-مصیب کیانی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 بوشهر،،‌باغ زهرا،،کوچه عرفان دو(مبلمان امیر)  /  ۰۹۱۶۴۲۲۱۸۷۴

 

۳۲-مژگان آل بهبهانی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

بوشهر،خیابان سنگی،انتهای خیابان ۷تیر،فرعی چهارم،کلینیک توانبخشی ایرانیان  /  ۳۳۳۲۴۱۵۸

 

۳۳-جابر عسکری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

  بوشهر.بهمنی.خیابان شهید ماهینی.نبش کوچه هفت پژوهش. کاردرمانی خلیج فارس  /  ۰۹۱۳۶۵۱۸۶۸۰
 
مراکز کاردرمانی تبریز

 

۳۴-مرکز کاردرمانی حکیم

آدرس:تبريز  ، خیابان پاستور جدید ـ تقاطع حاج جبار نائب ـ ساختمان پاستور

ـ طبقه همکف ـ مرکز جامع توانبخشی حکیم

تلفن پذیرش:۰۹۱۴۲۳۵۷۷۵۴


۳۵-محمد زمانی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 مراغه. سه راه کوره خانه. اول خیابان سعدی. مجتمع خدماتی نفیس. طبقه دوم.   /  ۰۹۱۴۶۶۲۰۷۶۵

 

۳۶-مرتضی روانبخش کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 تبریز-چایکنار-بیلانکوه غربی-روبروی مجتمع مسکونی شمس-مرکز توانبخشی ترنم-۰۴۱۳۶۵۵۷۰۱۱  /  ۰۹۱۴۴۱۹۱۶۷۴

 

۳۷-میلاد احمدیانی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تبريز خیابان پاستور جدید ـ تقاطع حاج جبار نائب ـ ساختمان پاستور ـ طبقه همکف ـ مرکز جامع توانبخشی حکیم  /  ۰۹۱۴۲۳۵۷۷۵۴

 

۳۸-نسرین صلاح پور کاردرمانگر ارگوتراپیست 

بناب  کمربندی چمران فردوس ۳۲ کاردرمانی توان  /  ۰۹۲۱۴۰۲۷۲۱۷

 

۳۹-ندا سلیمانی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

عجب شیر،خیابان شریعتی،محله تپه،اپارتمان های درختی،کاردرمانی امام حسین (ع)

تلفن ثابت۰۹۳۰۰۶۳۲۰۹۰
 
مراکز معتبر کاردرمانی تهران
 
۴۰-کلینیک تخصصی کاردرمانی مهرپویا

آريان شميلي کاردرمانگر ارگوتراپیست 

خیابان شریعتی-خیابان ظفر-روبروی بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر، طبقه فوقانی داروخانه مخصوص، واحد۴.

تلفن پذیرش:۰۹۳۳۷۵۴۰۷۸۵

۲۲۹۱۵۰۰۴

 

۴۱-کلینیک تخصصی کاردرمانی امید شرق

کاردرمانگران : مهرنوش گودرزی و سوسن کازرانی

 فلکه اول تهرانپارس، خیابان حجربن عدی به سمت چهارراه تیر انداز،

نبش خیابان ۱۴۸ شرقی پلاک ۵۵ طبقه اول

تلفن پذیرش :٠٩۱۰۱۴۱۸۵۷۸

۷۷۸۷۸۲۴۵

 

۴۲-کلینیک تخصصی کاردرمانی آینده

کاردرمانگر : احسان مهتابی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

جلسه ارزيابي ،تشخيص و مشاوره رايگان است

فلكه دوم صادقيه-بلوار فردوس شرق-بين خيابان وليعصر و قبادي-جنب دبيرستان انرژي هسته اي-

پلاك ٧٠-طبقه٣-واحد ٩

تلفن پذیرش:٠٢١٤٤٠٥٨٩٦٨

٠٩١٩٦٢٩٢٦٢٠


۴۳-کلینیک کاردرمانی طراوت

تهرانسر چهارراه صدف جنب بانک صادرات پلاک۴۵ طبقه دوم واحد شرقی

شماره تماس :۰۹۳۸۵۳۰۲۳۲۳

 

۴۴-کلینیک کاردرمانی رسش

اتوبان نواب، خیابان آذربایجان، نرسیده به تقاطع خوش پلاک ۸۲۹ طبقه ۴

تلفن پذیرش:۰۲۱۶۶۹۴۰۸۳۲

۰۹۳۸۴۸۷۲۸۵۴

 

۴۵-کلینیک کاردرمانی دریا

شهر ری، روبروی مترو شهر ری،  ساختمان پزشکان نور،  طبقه ۴. واحد ۱۰

تلفن پذیرش:۰۹۰۲۹۰۲۴۰۱۴

۰۲۱۵۵۹۶۳۸۸۵

 

۴۶-کلینیک کاردرمانی مهر آوران

بلوار ابوذر(بین خیابان پیروزی وخاوران)

پایین تر از پل ششم،نبش کوچه ۱۱ ،پلاک ۴۷،ساختمان آرشیدا ،طبقه ۲ ،واحد۳

تلفن پذیرش:۰۲۱۳۳۲۰۹۷۷۸

۰۹۱۲۳۱۸۳۷۲۴

 

۴۷-مريم كرداري کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 تهران ،اتوبان بسيج ربذه ي شمالي ،بين پل سوم و چهارم ،كوچه ي دوم ،پلاك ١٥   /  ۰۹۱۹۵۸۷۸۰۶۳

 

۴۸-ابوالفضل فقیهی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 تهران - اتوبان محلاتی(آهنگ) - جنب ایستگاه متروی بسیج

تلفن ثابت۰۲۱ – ۳۳۱۴۱۲۵۶

 

۴۹-مینا مهدی نژاد کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 خیابان انقلاب،نرسیده به پل کالج، خیابان خارک، پلاک ۱۱ مرکز جامع توانبخشی دکتر موفقیان

تلفن ثابت۰۹۰۳۸۹۹۶۸۲۴

 

۵۰-ركسانا قريشي کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 هلال اخمر

تلفن ثابت۰۲۱۲۲۹۰۳۲۷۹

 

۵۱-سمیه میرزا زاده کاردرمانگر ارگوتراپیست 

اسلامشهر.باغ فیض.کوچه اول.پلاک ۱۵.طبقه همکف.روبروی پزشکی هسته ایی

تلفن ثابت۰۲۱۵۶۳۵۱۱۵۶

 

۵۲-مینا مهدی نژاد کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 خیابان انقلاب،نرسیده به پل کالج، خیابان خارک، پلاک ۱۱ مرکز جامع توانبخشی دکتر موفقیان

تلفن ثابت۰۹۰۳۸۹۹۶۸۲۴

 

۵۳-سمیه میرزا زاده کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 اسلامشهر.باغ فیض.کوچه اول.پلاک ۱۵.طبقه همکف.روبروی پزشکی هسته ایی

تلفن ثابت۰۲۱۵۶۳۵۱۱۵۶

 

۵۴-سینا لباف کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 تهران- خیابان سی متری نیرو هوایی- تقاطع مسیل منوچهری- روبروی ایستگاه بی آر تی (BRT) پیروزی - واحد۲

تلفن ثابت۷۷۴۱۵۲۱۷

 

۵۵-احسان مهتابی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران فلکه دوم صادقیه-بلوارفردوس شرق-بین خیابان ولیعصر و قبادی-جنب دبیرستان دخترانه انرژی هسته ای-پلاک ۷۰ - طبقه ۳ - واحد ۹

تلفن ثابت۴۴۰۵۸۹۶۸/۰۹۱۹۶۲۹۲۶۲۰

 

۵۶-مینا حسینی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهرانپارس خ استخر ، نبش بوستان چهارم شرقی پ ۲/۱ واحد ۷

تلفن ثابت۷۷۳۶۵۱۷۳،۷۷۳۶۷۲۸۲

 

۵۷-سید سعید تقوی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 تهران انتهای خیابان امام خمینی بین یادگار امام و. جیحون پلاک ۱۳۱۴

تلفن ثابت۰۹۱۲۳۱۶۱۱۲۰

 

۵۸-محمد قادری نسب کاردرمانگر ارگوتراپیست 

میدان امام خمینی- خیابان آسمان- بلوار ستاره- روبروی پیش دبستانی ارکیده- پلاک ۱۸- مرکز آموزش و توانبخشی رویش

تلفن ثابت ۰۲۱-۵۶۷۹۳۴۵۴

 

۵۹-حسین ربوبی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 گاندی,سیدخندان

تلفن ثابت۲۶۷۰۲۷۸۵

 

۶۰-کلینیک تخصصی کاردرمانی مهرپویا

آريان شميلي کاردرمانگر ارگوتراپیست 

خیابان شریعتی-خیابان ظفر-روبروی بیمارستان کودکان حضرت علی اصغر، طبقه فوقانی داروخانه مخصوص، واحد۴.

تلفن پذیرش: ۰۹۳۳۷۵۴۰۷۸۵

۲۲۹۱۵۰۰۴


۶۱-کلینیک تخصصی کاردرمانی امید شرق

کاردرمانگران :مهرنوش گودرزی و سوسن کازرانی

 فلکه اول تهرانپارس، خیابان حجربن عدی به سمت چهارراه تیر انداز،

نبش خیابان ۱۴۸ شرقی پلاک ۵۵ طبقه اول

تلفن پذیرش : ٠٩۱۰۱۴۱۸۵۷۸

۷۷۸۷۸۲۴۵

 

۶۲-کلینیک تخصصی کاردرمانی آینده

کاردرمانگر : احسان مهتابی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

جلسه ارزيابي ،تشخيص و مشاوره رايگان است

فلكه دوم صادقيه-بلوار فردوس شرق-بين خيابان وليعصر و قبادي-جنب دبيرستان انرژي هسته اي-

پلاك ٧٠-طبقه٣-واحد ٩

تلفن پذیرش:٠٢١٤٤٠٥٨٩٦٨

٠٩١٩٦٢٩٢٦٢٠

 

۶۳-کلینیک کاردرمانی طراوت

 تهرانسر چهارراه صدف جنب بانک صادرات پلاک۴۵ طبقه دوم واحد شرقی

شماره تماس : ۰۹۳۸۵۳۰۲۳۲۳

 

۶۴-کلینیک کاردرمانی رسش

اتوبان نواب، خیابان آذربایجان، نرسیده به تقاطع خوش پلاک ۸۲۹ طبقه ۴

تلفن پذیرش: ۰۲۱۶۶۹۴۰۸۳۲

۰۹۳۸۴۸۷۲۸۵۴

 

۶۵-کلینیک کاردرمانی دریا

 شهر ری، روبروی مترو شهر ری،  ساختمان پزشکان نور،  طبقه ۴. واحد ۱۰

تلفن پذیرش:۰۹۰۲۹۰۲۴۰۱۴

۰۲۱۵۵۹۶۳۸۸۵

 

۶۶-کلینیک کاردرمانی مهر آوران

 بلوار ابوذر(بین خیابان پیروزی وخاوران)

پایین تر از پل ششم،نبش کوچه ۱۱ ،پلاک ۴۷،ساختمان آرشیدا ،طبقه ۲ ،واحد۳

تلفن پذیرش: ۰۲۱۳۳۲۰۹۷۷۸

۰۹۱۲۳۱۸۳۷۲۴

 

۶۷-محمدرضا یونسی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران،میدان توحید  /  ۰۹۱۲۰۴۵۳۱۰۵

 

۶۸-سحر افروز کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 نازی آباد میدان بازار دوم جنب حسینیه حجت ساختمان پزشکان پارس واحد ۸

تلفن ثابت۵۵۳۱۴۵۲۱

 

۶۹-نرگس هوشمندزاده کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران میدان ولیعصر بلوار کشاورز بعد از خیابان فلسطین، ابتدای خیابان کبکانیان پلاک ۹   /  ۰۹۰۲۵۵۴۹۴۶۲

 

۷۰-فاطمه مرادی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 تهران-شهران شمالی-بالاتر از میدان دوم-ساختمان بانک پاسارگاد-پلاک۱۵۳-طبقه سوم-واحد۱۳  /  ۰۹۱۲۶۴۳۲۲۰۴

 

۷۱-فیصل جباری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران,پیروزی,خ افراسیابی,ساختمان پزشکان المهدی پلاک ۳۶۹ طبقه دوم واحد ۳  /  ۰۹۱۹۴۹۰۶۷۳۱

 

۷۲-سحر هنرخواه کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 تهران-شهران شمالی-بالاتر از میدان دوم-ساختمان بانک پاسارگاد-پلاک۱۵۳-طبقه سوم-واحد۱۳  /  ۰۹۱۲۳۴۱۴۸۰۴

 

۷۳-محمد مهدی خاتمی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران مرکز جامع توانبخشی آرمان شایان: آدرس : خیابان آیت الله کاشانی ، خیابان بهنام ، روبروی بوستان تربیت گروه توانبخشی پارسیان   /  ۰۹۱۲۵۱۱۳۴۹۲

 

۷۴-سمانه سادات آقامیری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 اسلامشهر میدان نماز.خیابان تعاون.کوچه تعاون ۳.بلوک شمالی عمارت مجد.واحد ۲۱۲  /  ۰۹۱۲۷۰۰۸۴۹۶

 

۷۵-آرزو شیرزادی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 تهران-بلوار اشرفی اصفهانی-بعد از پل همت- کوچه شهید طباطبایی-پلاک ۲۳- مجتمع قائم- طبقه ۴ گروه تخصصی کودک و نوجوان پریا  /  ۰۹۱۲۳۲۱۸۴۹۱

 

۷۶-ندا آتشی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 شهرری ضلع شرقی حرم میدان شهید قشقایی جنب میوه و تره بار حرم پلاک ۱۳ درمانگاه شهید عباس رحیمی سابق  /  ۰۹۱۲۲۰۵۴۲۹۳

 

۷۷- احسان فرازیانی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران خیابان توحید بالاتر از فرصت شیرازی نبش کوچه حاج رضایی پلاک ۷۱ واحد۱،کلینیک تخصصی کاردرمانی   /  ۰۹۱۲۰۳۵۶۵۸۰

 

۷۸- فاطمه هادوی کاردرمانگر ارگوتراپیست 
 
 ورامین کارخانه قند.جنب بیمه کلینیک تامین اجتماعی.کوچه شهدای گمنام.پلاک ۲۳  /  +۹۸۹۱۰۶۹۸۲۳۱۲

 

۷۹- عباس عبدالرحمانی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران  فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، بین خیابان عقیل و حسن آباد، پلاک ۳۷۵، طبقه اول، واحد ۱۱  /  ۰۹۱۲۵۱۴۰۴۵۶

 

۸۰- قدرت خاوری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران  پاسداران، بوستان دوم، خ گیلان، ابتدای داود اسلامی، نبش کوچه گلزار غربی، پلاک ۱۱، طبقه ۴   /  ۰۹۱۲۳۲۲۳۲۰۸

 

۸۱- سحر افروز کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران  نازی آباد،میدان بازار دوم جنب حسینیه حجت ساختمان پزشکان پارس واحد ۸  /  ۰۹۱۲۴۶۱۳۸۸۴

 

۸۲- مریم نصیری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران  بزرگراه آیت الله سعیدی، سه راه فلاح، خیابان پیغمبری نرسیده به چهارراه شاندیز پلاک ۷۹ طبقه اول زنگ دو  /  ۹۳۵۱۲۰۲۰۸۷

۸۳- صدیقه مرادی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران  تهران بزرگراه رسالت غرب به شرق نرسیده به امام علی جنب پمپ بنزین ساختمان ۸۰۸ طبقه اول واحد ۲  /  ۰۹۱۲۴۴۵۱۹۶۴

 

۸۴- حسین آشوری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران  خیابان پیروزی، پایین تراز پل ششم بلوارابوذر، روبروی پارک گلگشت، نبش کوچه ۱۱، پلاک ۴۷، واحد۳، طبقه دوم. تلفن ۳۳۲۰۹۷۷۸   /  ۰۹۱۲۲۵۹۸۹۷۹

 

۸۵- وحید رضا خدابنده کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 مرزداران ، ابراهیمی ، میثاق ، میثاق ۲

تلفن ثابت ۴۴۲۱۸۷۰۱

 

۸۶- محسن ژکان کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران  پاسداران. میدان فرخی یزدی. خیابان گیوری. پلاک۱۶  /  ۰۹۰۲۲۸۸۹۵۰۷

 

۸۷- میلاد یاسکندی کاردرمانگر ارگوتراپیست 
 
تهران  خیابان آزادی-نرسیده به یادگار امام-روبروی خیابان حبیب الله-خیابان شهیدان-برج زیتون-طبقه۱۲-واحدB4  /  ۰۹۳۸۷۱۴۵۷۵۱

 

۸۸- زهرا عزیزی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران افسریه خ ۱۰ بین ۱۵ متری اول ودوم.درمانگاه جوادالایمه ۲.خ هنگام بالاتر از ۳۰متری دوم.کوچه شهید نعمت زاده  /  ۰۹۱۲۳۷۶۴۵۶۵

 

۸۹- مژگان كبكي کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران خ پيروزي روبروي چهارم نيروهوايي جنب پمپ بنزين پ ۱۶۸  /  ۰۹۱۲۳۵۰۶۱۱۵

 

۹۰- عطیه جوان تاش کاردرمانگر ارگوتراپیست 

تهران خیابان خاوران. روبروی فرهنگسرای خاوران. نبش کوچه محرابیان فرد. مجتمع مهدیس. واحد ۱۴ جنوبی  /  ۰۹۱۲۵۵۸۳۹۹۰

 
کاردرمانی خرم آباد و استان لرستان

 

 

۹۱- سیده زهرا کشفی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

درمانگاه شهید امیری درمانگاه فرهنگیان

تلفن ثابت۰۹۳۹۴۹۰۴۸۴۳

 

۹۲- محمد روزبهانى کاردرمانگر ارگوتراپیست 

بروجرد،خيابان آزادى،خيابان شهيد رضايى،درمانگاه مستجاب الدعوه  /  ۰۹۱۶۳۶۸۲۵۸۷

 

۹۳- فاطمه شریعت کاردرمانگر ارگوتراپیست 

خرم اباد  /  خیابان خاتم الانبیا.کلینیک همراه  /  ۰۹۱۶۷۱۴۳۳۶۲
 
کاردرمانی رشت و استان گیلان
 
۹۴- آرش نصیری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

رشت   کمربندی شهید بهشتی، قبل از میدان انتظام(رازی)، استقامت۲، کوچه مراد بلال زاده، پلاک۹۰، کلینیک کاردرمانی توان  /  ۰۹۱۱۹۸۴۰۱۳۱

 

۹۵- سیده طوبی صفوی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

صومعه سرا   خ برشنورد کوچه ستایش کاردرمانی همگام  /  ۰۹۳۳۴۵۰۷۷۰۱
 
کاردرمانی سمنان

 

۹۶- اسداله طاهری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

بلوار شهید نوروزی، ساختمان پزشکان بوعلی

تلفن ثابت۰۲۳۳۳۴۹۰۱۶۶

 
مراکز کاردرمانی سنندج و استان

 

۹۷- عرفان ايزدپناه کاردرمانگر ارگوتراپیست 

سقز خيابان جمهوري نبش بانک رسالت،ساختمان پزشكان ضرغامي طبقه ۲ واحد ۲  /  ۰۹۳۰۵۷۱۱۵۶۶


۹۸- سیده وحیده محمودی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

سنندج  خیابان آبیدر،کوچه پیتزا شهروند،روبروی پزشکی هسته ای،ساختمان گلبرگ،طبقه سوم  /  ۰۹۳۷۳۵۷۲۲۵۲


۹۹- هيمن حيدري کاردرمانگر ارگوتراپیست 

بهزيستي شهرستان مريوان

تلفن ثابت٠٩٣٨٤٩٢٥٧٥٩

 

۱۰۰- کیوان یوسف پور

کردستان سقز خیابان ساحلی جنب بانک مسکن روبروی کتابخانه عمومی مرکز توانبخشی توانا

تلفن ثابت۰۸۷۳۶۲۷۸۵۳۰
 
مراکز کاردرمانی شیراز

 

 

۱۰۱- کلینیک کاردرمانی پایا

مدیریت : شایان علمداری فر کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 

کاردرمانی جسمی و ذهنی کودکان و بزرگسالان

بلوار زرهی(استقلال)،از چهارراه هوابرد به سمت پارک قوری، نبش کوچه ۲۲، پلاک ۱۴۳

تلفن:۰۹۱۷۲۰۰۰۴۳۷

 

۱۰۲- شایان علمداری فر کاردرمانگر ارگوتراپیست 

شیراز  زرهی ، بلوار باغ حوض ؛ کوچه ۵ ، فرعی ۵/۵ ،پلاک ۱۴۳  /  ۰۹۱۷۲۰۰۰۴۳۷

 

۱۰۳- نسیم امامی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 آباده_خ امام خمینی_جنب اداره آموزش و پرورش کدپستی ۷۳۹۱۷۶۷۵۵۵  /  ۰۹۱۷۷۵۱۰۳۵۳

 

۱۰۴- سپیده بوجاری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

شیراز   خ فلسطین. بین چهارراه هدایت و معدل. کوچه یک پلاک ۲۴  /  ۰۹۱۹۷۷۵۵۷۰۷

 

۱۰۵- لیلا گرانی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

شیراز   بلوارزند.خیابان شهیدعبائیان.کوچه یک.بن بست ۱/۱.مجتمع بهمن.طبقه اول.کلینیک کاردرمانی ماهور  /  ۰۹۱۷۲۰۳۷۴۲۹

 

۱۰۶- فاطمه رکسانا ادراکی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

شیراز..مشیرفاطمی..فرعی هدایت..بعد ازپارکینگ طبقاتی..ساختمان رویال .طبقه ۵..واحد۱۱  /  ۰۹۱۷۳۱۰۸۴۱۹

 

۱۰۷- سمیه هاشمی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

نورآباد ممسنی   نورآباد ممسنی، خیابان استادیوم، نبش کوچه ۲ رضوان، مرکز کاردرمانی سمیه هاشمی  /  ۰۹۰۱۴۰۱۸۸۹۷

 

۱۰۸- نازنين ماني کاردرمانگر ارگوتراپیست 

شيراز   فلكه احسان،ابتداي معالي آباد،كوچه ٣١،ساختمان اوتانا٢،كلينيك تابش  /  ٠٩١٧٣٠٧٢٢٥٠

 

۱۰۹- علی رنجبر کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 فسا    ۰۹۹۱۶۲۲۶۰۴۰

 

۱۱۰- محمد حسین جعفری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

شیراز ، بلوار چمران ، خیابان ابیوردی۲ (استخر انقلاب) ، نبش میدان ابیوردی ، روبروی ایستگاه اتوبوس ، پلاک ۳ ، واحد ۱

 

۱۱۱- زهره کرمی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

شیراز   خیابان زند، بین فلسطین و هفت تیر ، روبرو هتل پارس، کوچه ۴۵ ساختمان پاسارگاد، طبقه ۶، کلینیک تبسم

 

۱۱۲- نگار رهنمایی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

بلوار پاسداران، کوچه ۶۶، فرعی ۶۶/۱۴، کلینیک جامع توانبخشی میلاد قاءم (عج)

تلفن ثابت۰۷۱۳۸۲۲۹۰۹۰      

 
 
کاردرمانی قزوین و استان قزوین

 

۱۱۳- شهرام زارعی

  قزوین خیابان فردوسی جنوبی وسط کوچه امیر امجد.روبروی مدرسه امین.ساختمان پزشکان کیمیا کاردرمانی کیمیا طبقه دوم


۱۱۴- سجاد قربانی

 قزوین سبزه میدان (میدان آزادی) ابتدای خیابان نادری جنوبی، کوچه شهید زرآبادی ساختمان پزشکان غنچه واحد اول ۰۹۳۵۴۷۲۵۷۵۴  /  ۰۹۱۲۸۸۰۵۰۵۸
 
مراکز کاردرمانی مشهد:

 

۱۱۵- مهدی اسدالهی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

 مشهد - آزادشهر - بلوار معلم - بین معلم۸و۱۰- برج آبشار - طبقه ۴ - واحد ۴۰۳

تلفن ثابت۰۵۱۳۶۰۱۷۴۳۵

 

۱۱۶- مریم غلامی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

خیابان امام خمینی_امام۹_پلاک۱۰۱

تلفن ثابت۰۹۳۹۵۲۹۵۳۵۷

 
مراکز کاردرمانی همدان

 

 

۱۱۷- کاردرمانی پیام رفائی

 

کاردرمانی در اختلالات ارتوپدی، اسکلتی عضلانی،

مغز و اعصاب_ کاردرمانی تخصصی کودکان تاخیر رشدی و فلج مغزی

آدرس :همدان، آرامگاه بوعلی، خیابان بوعلی پایین، بین بانک رفاه و کشاورزی،

انتهای کوچه رفاه، ساختمان پزشکان سینا، طبقه ۳، کلینیک کاردرمان

تلفن:۰۸۱۳۲۵۳۰۶۳۴

۰۹۳۹۰۸۸۷۸۹۸

 

۱۱۸- رسول تركمن کاردرمانگر ارگوتراپیست 

  همدان - چهار راه خواجه رشيد - پشت هتل مرمر - جنب پاركينگ شهرداري - ساختمان پزشكان اراميس - طبقه ۴ - واحد ۷  /  ۰۹۳۶۳۰۷۸۲۷۹

 

۱۱۹- پیام رفائی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

همدان  آرامگاه بوعلی، خیابان بوعلی پایین، بین بانک رفاه و کشاورزی، انتهای کوچه رفاه، ساختمان پزشکان سینا، طبقه ۳، کاردرمانی همدان
 
مراکز کاردرمانی کرمان
 
 
۱۲۰- نرجس بنی اسد کاردرمانگر ارگوتراپیست 

کرمان    میدان آزادی خیابان استقلال حدفاصل استقلال ۳و۵ ساختمان پزشکان صدف  /  ۰۹۱۳۲۹۶۲۹۷۲

 

۱۲۱- حسین نوری کاردرمانگر ارگوتراپیست 

۴ راه طهماسب آباد جنب بانک ملت

تلفن ثابت۰۹۱۳۱۹۷۵۱۲۴
 
کاردرمانی کرمانشاه و استان کرمانشاه
 
۱۲۲- روشنک نجفی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

کرمانشاه    انتهای سی متری دوم خیابان ابوریحان کوی ۲۱۵پلاک۱

 

۱۲۳- نرجس یارمحمدی کاردرمانگر ارگوتراپیست 

چهارراه انقلاب- جنب بانک سپه- کلینیک کاردرمانی نور

تلفن ثابت۰۸۳۴۵۱۲۲۹۱۵
 
مراکز کاردرمانی یاسوج

 

۱۲۴- کلینیک کاردرمانی یلدا

تیمی از متخصصان کاردرمانی ذهنی و جسمی

کاردرمانی نوزادان ، کودکان و بزرگسالان

کاردرمانی جسمی و ذهنی

آدرس :یاسوج معلم ۲ نبش سردار ۴

تلفن پذیرش :

۰۹۱۷۹۱۷۳۴۲۴

۰۷۴۳۳۲۲۹۸۵۰

کاردرمانی کرج
۸۲-کلینیک تخصصی  کاردرمانی مهر آریا 


۸۳-آذين سلامتي کاردرمانگر ارگوتراپیست 
۸۴-مونا ادریسی کاردرمانگر ارگوتراپیست  


۸۵-شعله معماری کاردرمانگر ارگوتراپیست  


۸۶-پریسا یاری قلی کاردرمانگر ارگوتراپیست  


۸۷-مریم حیدری کاردرمانگر ارگوتراپیست  


۸۸-کلینیک ایرانمهر کاردرمانگر ارگوتراپیست 


کاردرمانی یزد
۹۲-ولی زارع کاردرمانگر ارگوتراپیست 
بلوارخامنه ای کوچه ۴۱

تلفن ثابت: ۰۳۵۳۸۳۰۰۹۱۳

 


۹۳- حسین قاسم شریفی کاردرمانگر ارگوتراپیست امامشهر بلوار ولیعصر بعد از میدان انبیا کوچه ۲۷ موسسه توانبخشی آوای درونتلفن ثابت: ۰۹۱۳۱۵۹۲۱۳۹

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان مهرگان

   به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان مختاری

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان میر زنده دل

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان کوثر

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان استقلال خیابان اقاقیا

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت خیابان بعثت

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بهارستان خیابان نیک نژاد

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان نیک نژاد گلستان ۳

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیاباش راوش

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان نیک نژاد رسالت ۱۳

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان تختی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان صداقت

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان نیک نژاد خیابان احسان

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان استقلال خیابان صداقت

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان استقلال خیابان حسینی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بهارستان خیابان لادن چهر

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان نیک نژاد کوچه نیک نژاد

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان ۱۴

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان ۱۵

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۶

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۷

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۱۸

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان طالقانی گلستان۲۱

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان مهران رسالت ۹

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان مهران  بوستان ۲

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان مهران خیابان گودرزی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان مهران خیابان مسرور خسروی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان مهران خیابان یاقوت

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان طالقانی خیابان تعاون

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان طالقانی خیابان شریعتی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان طالقانی خیابان نرگس

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان طالقانی خیابان بنفشه

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان طالقانی خیابان بهاران

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان طالقانی خیابان مریم

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان طالقانی خیابان شجاعی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان طالقانی خیابان اسدنیا

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان طالقانی خیابان ارکیده

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان طالقانی خیابان لاله

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان پاسداران

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان بسیج

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان چالوس

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان شورا

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان استقلال سه راه عظیمیه

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان استقلال فردوس جنوبی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان استقلال خیابان خیام

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان استقلال خیابان یاسمن

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱ شرقی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱غربی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۳ غربی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۴شرقی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۵ غربی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۶ شرقی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۷ غربی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۸ شرقی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۰

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۱

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۲

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۳

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۴

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۵

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۶

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۷

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۸

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۱۹

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۲۰

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه میدان بعثت زنبق ۲۱

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان چالوس لاله دوم

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان شورا خیابان نامی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان شورا خیابان  بختیاری

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان شورا خیابان  سرجوی

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان شورا خیابان نظربابا

  به روز ترین کلینیک کاردرمانی تخصصی در کرج|عظیمیه خیابان شورا خیابان جاوید

 
تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته