آرشیو ماهانه: ژانویه 2020

   اولین انتخابات الکترونیک انجمن علمی و صنفی گفتاردرمانی ایران هفدهم بهمن 98 :گیشا بلوار نصر فرعی ملکی         به نام خدا برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي گفتاردرمانی نام و … ادامه متن

   اولین انتخابات الکترونیک انجمن علمی و صنفی گفتاردرمانی ایران هفدهم بهمن 98 :شهرک آزمایش فرعی بهروز         به نام خدا برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي گفتاردرمانی نام و نام … ادامه متن

   اولین انتخابات الکترونیک انجمن علمی و صنفی گفتاردرمانی ایران هفدهم بهمن 98 :شهرک پاس بزرگراه حکیم فرعی گلستان۴         به نام خدا برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي گفتاردرمانی نام … ادامه متن

   اولین انتخابات الکترونیک انجمن علمی و صنفی گفتاردرمانی ایران هفدهم بهمن 98 :شهرک ژاندارمری بزرگراه آیت اله حکیم فرعی سیمرغ۹         به نام خدا برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي … ادامه متن

   اولین انتخابات الکترونیک انجمن علمی و صنفی گفتاردرمانی ایران هفدهم بهمن 98 :حصارک شهرک دانشگاه فرعی آبرسانی         به نام خدا برنامه پيشنهادي جهت پيش برد اهداف انجمن علمي گفتاردرمانی نام و … ادامه متن

تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته

موضوعات

Call Now Buttonمشاوره و ارزیابی رایگان