پیش دبستان ودبستان طریقت در کرج شاهین ویلا, البرز میدان شاهین ویلا (فاطمیه)نبش خیابان داریوش شماره تماس : ۳۴۲۱۳۸۲۷ ۰۹۱۲۶۶۴۴۴۷۹ بهترین دبستان دخترانه کرج دبستان نرجس کرج لیست پیش دبستانی های دولتی کرج مراکز پیش … ادامه متن

مجتمع آموزشی امید ایران در کرج میدان شهدا خیابان بهار خیابان بابک پلاک ۴۹ شماره تماس: ۳۲۲۶۷۷۴۸ بهترین دبستان دخترانه کرج دبستان نرجس کرج لیست پیش دبستانی های دولتی کرج مراکز پیش دبستانی دولتی کرج … ادامه متن

دبستان اقبال در کرج جهانشهر انتهای بلوار ماهان خیابان ترانه پلاک ۱۴ شماره تماس: ۳۴۴۲۸۴۵۹ بهترین دبستان دخترانه کرج دبستان نرجس کرج لیست پیش دبستانی های دولتی کرج مراکز پیش دبستانی دولتی کرج دبستان ادیبی … ادامه متن

دبستان نبوت ۲ در کرج جهانشهر خیابان استانداری کوچه فریماه شماره تماس: ۳۴۴۲۵۵۰۹ بهترین دبستان دخترانه کرج دبستان نرجس کرج لیست پیش دبستانی های دولتی کرج مراکز پیش دبستانی دولتی کرج دبستان ادیبی کرج دبستان … ادامه متن

دبستان حکیم فردوسی در کرج جهانشهر بلوار ماهان میدان شهید مدنی شماره تماس: ۳۴۴۲۷۷۹۰ بهترین دبستان دخترانه کرج دبستان نرجس کرج لیست پیش دبستانی های دولتی کرج مراکز پیش دبستانی دولتی کرج دبستان ادیبی کرج … ادامه متن

تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته