تمام ارسالها: محصولات سخت افزاری & محصولات نرم افزاری

SpeechEasy Test in Norway داشتن دانش استفاده از لکنت شکن و دادن پروتکل درمانی مناسب از الزامات یک درمانگر دانش محور است . کلینیک تخصصی گفتار توان گستر – کرج – رجایی شهر – بلوار … ادامه متن

دستگاه لکنت شکن در سطح دنیا | گزارش تلویزیونی CNN بهترین کلینیک تخصصی لکنت زبان | لکنت شکن در سطح دنیا Stuttering is a neurological condition, such as Tourette’s syndrome کلینیک تخصصی گفتار توان گستر … ادامه متن

نوروفیدبک | نوروفیدبک البرز | نوروفیدبک کرج | مرکز نوروفیدبک کرج | مرکز نوروفیدبک البرز | کلینیک نوروفیدبک کرج | کلینیک نوروفیدبک البرز | بهترین دکتر نوروفیدبک البرز | بهترین دکتر نوروفیدبک کرج   مرکز … ادامه متن

نوروفیدبک | نوروفیدبک البرز | نوروفیدبک کرج | مرکز نوروفیدبک کرج | مرکز نوروفیدبک البرز | کلینیک نوروفیدبک کرج | کلینیک نوروفیدبک البرز | بهترین دکتر نوروفیدبک البرز | بهترین دکتر نوروفیدبک کرج   مرکز … ادامه متن

کرج | معرفی دستگاه های گفتاردرمانی part 1   دارای انواع دستگاههای بیو فید بک بینایی – شنیداری و برنامه های نوروفیدبک و سه بعدی محرک مغز و بخش شنیداری – ادراکی دردرمان انواع اختلالات … ادامه متن

تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته