تمام ارسالها: مقالات و چکیده کنگره های لکنت زبان

کلینیک تخصصی لکنت  سیاوش عطایی | بررسی روایی و اعتبار آزمون نگرش ارتباطی بزرگسالان دارای لکنت و غیر لکنتی بیگ کت نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که نسخه فارسی آزمون بیگ کت از … ادامه متن

پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران مقایسه کارایی دو نرم افزار CSSS و praat در محاسبه میانگین دیرش هجاهاي لکنت شده در افراد بزرگسال داراي لکنت پیشرفته بحث و نتیجه گیری: باتوجه به اعتبار و تكرار پذيری … ادامه متن

طراحی و بررسی ویژگی هاي روانسنجی پرسشنامه “انعطاف پذیري روان شناختی در افراد بزرگسال مبتلا لا به اختلال لکنت” بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج  به دست آمده، اين پرسشنامه از روايي و … ادامه متن

برنامه درمانی یکپارچه از راه دور براي درمان لکنت بزرگسالان: گزارش موردي بحث و نتیجه گیری: يافته ها نشان ميدهند كه برنامه يكپارچه از راه دور ميتواند به طور  جامع و در مدت زمان مناسبي، … ادامه متن

مقایسه نقش دو تکلیف تقلید جمله و جمله سازي الگویی بر شدت ناروانیهاي گفتار در کودکان پیش دبستانی  مبتلا به لکنت نتیجه گیری: در كودكان پیش دبستاني دارای لكنت خفیف و كودكان غیرلكنتي همتا، اجرای … ادامه متن

تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته

موضوعات

Call Now Buttonمشاوره و ارزیابی رایگان