تگ شده: تكلیف تقلید جمله، تكلیف جمله سازی الگويي، شدت لكنت

مقایسه نقش دو تکلیف تقلید جمله و جمله سازي الگویی بر شدت ناروانیهاي گفتار در کودکان پیش دبستانی  مبتلا به لکنت نتیجه گیری: در كودكان پیش دبستاني دارای لكنت خفیف و كودكان غیرلكنتي همتا، اجرای … ادامه متن

تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته