تگ شده: مقایسه کارایی دو نرم افزار CSSS و praat در محاسبه میانگین دیرش هجاهاي لکنت شده در افراد بزرگسال داراي لکنت پیشرفته

پانزدهمین همایش گفتاردرمانی ایران مقایسه کارایی دو نرم افزار CSSS و praat در محاسبه میانگین دیرش هجاهاي لکنت شده در افراد بزرگسال داراي لکنت پیشرفته بحث و نتیجه گیری: باتوجه به اعتبار و تكرار پذيری … ادامه متن

برنامه درمانی یکپارچه از راه دور براي درمان لکنت بزرگسالان: گزارش موردي بحث و نتیجه گیری: يافته ها نشان ميدهند كه برنامه يكپارچه از راه دور ميتواند به طور  جامع و در مدت زمان مناسبي، … ادامه متن

تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته