تگ شده: پردازش شنيداري، ، لكنت دوران كودكي، فيدبك شنيداري، فيدبك تاخير يافته

 ۱۳th Iranian Congress of Speech & Language Therapy سيزدهمين همايش گفتاردرماني ايران  بررسي تاثير ايجاد تاخير در بازخورد شنيداري بر ميزان رواني گفتار كودكان داراي لكنت ۶ – ۸ سال مرتضي فرازي ۱ ، عليرضا … ادامه متن

تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته