تگ شده: کلینیک تخصصی لکنت سیاوش عطایی :: الگوي فعاليت سلول هاي عصبي مغز افراد مبتلا به لكنت زبان متفاوت است

بخش اول : گفتار طبيعي وويژگيهاي آن بخش دوم: توصيف لكنت و انواع آن بخش سوم :علل بروز لکنت (stuttering) بخش چهارم: اصلاح لکنت (stuttering) بخش اول : گفتار طبيعي وويژگيهاي آن گفتار يكي از … ادامه متن

تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته