تگ شده: کلینیک تخصصی لکنت سیاوش عطایی 09121623463 | بررسی روایی و اعتبار آزمون نگرش ارتباطی بزرگسالان دارای لکنت و غیر لکنتی بیگ کت

کلینیک تخصصی لکنت  سیاوش عطایی | بررسی روایی و اعتبار آزمون نگرش ارتباطی بزرگسالان دارای لکنت و غیر لکنتی بیگ کت نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که نسخه فارسی آزمون بیگ کت از … ادامه متن

تازه های تکنولوژی

ویدیوی برتر هفته