آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۳/۲۵