آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۳/۲۴