آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / دوشنبه ۷ تیر ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۷