آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۳/۲۸

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل