آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / سه شنبه ۸ تیر ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۰۸