آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / جمعه ۱۸ تیر ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۱۸