آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۴/۲۷