آخرین آمار وضعیت کرونا در استان مازندران / جمعه ۷ آبان ۱۴۰۰ – ۱۴۰۰/۰۸/۰۷

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل