آخرین وضعیت بیماران کرونایی از زبان دکتر قدیر

آخرین وضعیت بیماران کرونایی از زبان دکتر قدیردر ادامه بازدید های شبانه دکتر قدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از بیمارستان های کرونایی استان امشب وی به همراه دکتر پرهام معاون درمان و دکتر فرزین نیا معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قم با حضور در بیمارستان فرقانی از نزدیک وضعیت بیمارستان را مورد ارزیابی قرار دادند.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل