آزمون میاندوره جامع پیش کارورزی دانشجویان پزشکی دانشگاه برگزار شد

آزمون میاندوره جامع پیش کارورزی دانشجویان پزشکی دانشگاه برگزار شد


آموزش

آزمون میاندوره جامع پیش کارورزی دانشجویان پزشکی دانشگاه برگزار شد

به گزارش وبدا جهرم؛ آزمون میاندوره جامع پیش کارورزی بصورت آنلاین همزمان با سراسر کشور با حضور ۱۰ دانشجو پزشکی در نوبت صبح در دانشگاه برگزار شد.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل