آغاز به کار بیش از ۱۱۰ نیروی طرح تحول نظام سلامت حوزه بهداشت

آغاز به کار بیش از ۱۱۰ نیروی طرح تحول نظام سلامت حوزه بهداشت


آغاز به کار بیش از ۱۱۰ نیروی طرح تحول نظام سلامت حوزه بهداشت

دکتر آزادمهر: این نیروها در قالب اعضای تیم سلامت به ارائه خدمت می پردازندSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل