آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سرخه

آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان سرخهبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ روز پنج شنبه مورخ دهم تیر ماه ۱۴۰۰ فاضلی کارشناس سلامت روان شهرستان سرخه به مناسبت گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر کارگاه آموزشی به صورت وبینار برای نوجوانان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان برگزار نمود.

در ابتدای جلسه فاضلی به تعریف اعتیاد پرداخت و گفت: اعتیاد یک بیماری اجتماعی است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش بیمار توجه نشود ،درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار مواداعتیاد آور می شود.

وی در ادامه انواع مواد مخدر را سستی زا ، توهم زا و توان افزا بیان کرد و به آثار سوء مواد مخدر بر مغز ،رفتار وبدن و توصیه های پیشگیرانه به جوانان و نوجوانان پرداخت و در پایان با اشاره به اینکه بیشترین تاثیر مخرب اعتیاد بر ارکان خانواده می آید و موثرترین عامل پیشگیری از اعتیاد نیز نهاد خانواده است توصیه هایی پیشگیرانه به والدین ارائه داد. 

semums.ac.ir/liceneError:Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه