آگهي بكارگيري نيروي شرکتی در سال ۱۴۰۰

آگهي بكارگيري نيروي شرکتی در سال ۱۴۰۰

آگهي بكارگيري نيروي شرکتی در سال ۱۴۰۰


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جیرفت در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود در  رشته شغلي (نگهبان -نگهبان سرايدار- متصدي خدمات عمومي- منشي بخش و كارشناس علوم آزمايشگاهي)  جهت شهرستان های عنبر آباد و منوجان به استناد  مجوز هیات رئیسه و مصوبه ستاد اشتغال دانشگاه مورخ ، تعداد ۱۷ نفر از افراد واجد شرایط را از طريق آزمون کتبی به صورت شرکتی بكارگيري نمايد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده فایل اینجا کلیک بفرمایید.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل