آگهی واگذاری تسهیلات «زایمانی» مرکز جامع سلامت بنارویه و «تزریقات و پانسمان» مراکز بنارویه ،بلغان و مرکز صاحب الزمان (عج)

آگهی واگذاری تسهیلات «زایمانی» مرکز جامع سلامت بنارویه و «تزریقات و پانسمان» مراکز بنارویه ،بلغان و مرکز صاحب الزمان (عج)


به اطلاع می رساند در پی لغو آگهی واگذاری تسهیلات زایمانی مرکز جامع سلامت بنارویه و تزریقات و پانسمان (خدمات پرستاری ) مراکز بنارویه، بلغان و مرکز صاحب الزمان (عج) به دلیل مشکلات سامانه ستاد ایران، بدین وسیله به اطلاع می رساند که این آگهی مجددا به شماره نیازهای

۱/۱۰۰/۰۹۰/۴۷۵/۰۰۰/۰۰۶   تسهیلات زایمانی بنارویه 

۱/۱۰۰/۰۹۰/۴۷۵/۰۰۰/۰۰۷   خدمات پرستاری بنارویه 

۱/۱۰۰/۰۹۰/۴۷۵/۰۰۰/۰۰۸   خدمات پرستاری بلغان 

۱/۱۰۰/۰۹۰/۴۷۵/۰۰۰/۰۰۹   خدمات پرستاری صاحب الزمان (عج)

در سامانه ستاد ایران به نشانی eproc.setadiran.ir درج گردیده است؛ علاقمندان جهت ثبت نام می توانند از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ لغایت ۱۴۰۰/۴/۲۶ به سایت مذکور مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است این آگهی به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.
image_printSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل