ابراز خرسندی و اعلام رضایت وزیر بهداشت از اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج)

ابراز خرسندی و اعلام رضایت وزیر بهداشت از اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج)


ابراز خرسندی و اعلام رضایت وزیر بهداشت از اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج)

دکتر هاشمی: اورژانس بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند بی نظیر استSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه