اجرای طرح ضیافت استادان دانشگاه حائز رتبه اول در سطح دانشگاه های خراسان جنوبی

اجرای طرح ضیافت استادان دانشگاه حائز رتبه اول در سطح دانشگاه های خراسان جنوبی


اجرای طرح ضیافت استادان دانشگاه حائز رتبه اول در سطح دانشگاه های خراسان جنوبی

حاجی آبادی: امیدوارم برای توسعه و ارتقاء سطح فرهنگی اساتید گام های موثر برداریمSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل