ارائه مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور

ارائه مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور


با عنایت به اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط جهت بررسی مدارک آزمون مورخه ۹۹/۱۱/۲۴ از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور ضوروی است ذینفعان « افرادی که در کارنامه صادره جمله : معرفی جهت بررسی مدارک درج شده است با در دست داشتن مدارک ذیل از روز دوشنبه ۹۹/۱۲/۲۵ لغایت ۹۹/۱۲/۲۹ از ساعت ۸ تا ساعت ۱۷ به ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مراجعه نمایند .

۱  – دانلود  و تکمیل فرم ها

۲  – کپی از تمام صفحات شناسنامه

۳  – کپی کارت ملی

۴- کپی از آخرین مدرک تحصیل

۵- کپی از کارت وضعیت نظام وظیفه دوسری (مخصوص آقایان)

۶- کپی مدارک ایثارگری در صورت دارا بودن شرایط

۷- پنج قطعه عکس ۴*۳ جدید

۸-فرم تایید شده محل خدمت مبنی بر خدمت در مراکز درمانی و بهداشتی زیر مجموعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، انستیتو پاستور و فوریتهای پزشکی  در راستای وظایف و ماموریتهای محوله مستقیما در مقابله با ویروس کرونا و درمان بیماری کرونا از تاریخ ۱/۱۲/۹۸ لغایت ۲۶/۱۰/۹۹ زمان

۹- سایر مدارک مورد اشاره در آگهی استخدامی پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دیماه ۱۳۹۹

آدرس : اراک – خیابان شهید شیرودی – خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک، کد پستی: ۳۸۱۹۶۹۳۳۴۵ صندوق پستی ۶۴۶

لازم به ذکر است تحویل مدارک در روزهای یاد شده بصورت دستی با ارائه اصل مدارک می باشد و با توجه به بند ۹ قسمت تذکرات و توصیه های کلی آگهی استخدامی پیمانی(فوق الذکر) داوطلبانی که در زمان مذکور ، نسبت به ارائه مدارک و مستندات لازم اقدام ننمایند از انجام مراحل بعدی محروم و حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت .

در ضمن  در تاریخ های ۱۵/۰۱/۱۴۰۰ لغایت ۱۷/۰۱/۱۴۰۰ مصاحبه حضوری رشته فوریتهای پزشکی صورت خواهد پذیرفت.( پذیرفته شدگان رشته فوریتهای پزشکی با در دست داشتن کارت بیمه ورزشی ، اصل کارت ملی و شناسنامه جهت انجام مصاحبه حضور یابند)

مصاحبه علمی تحلیل گر سیستم متعاقبا در همین سایت اعلام خواهد شد.

 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل