ارتقا مرتبه علمی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه

ارتقا مرتبه علمی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه


ارتقا مرتبه علمی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه

ارتقاء مرتبه علمی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه

به گزارش وبدا جهرم؛ خانم معصومه سنایی جهرمی عضو هیئت علمی گروه علوم تشریح دانشکده علوم پزشکی موفق به ارتقاء مرتبه علمی از مربی به “استادیاری” شد.

🔸دکتر محمد رحمانیان رئیس دانشگاه و دکتر اسماعیل رعیت دوست معاون آموزشی در نامه هایی جداگانه این موفقیت را به ایشان تبریک گفتند.

🔹اعضای هیأت علمی از حیث مرتبه به ترتیب از مرحله پایین تر به مرحله بالاتر به «مربی (Instructor)»، «استادیار(Assistant Professor) »، دانشیار(Associate Professor)» و «استاد (Professor)» تقسیم می شوند.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل