اردوی راهیان نور اساتید اعزام به مناطق غرب کشور انجام شد .

اردوی راهیان نور اساتید اعزام به مناطق غرب کشور انجام شد .


اردوی راهیان نور اساتید اعزام به مناطق غرب کشور انجام شد .

اردوی راهیان نور اعزام به مناطق غرب کشور با شرکت اعضای هیئت علمی دانشگاه از تاریخ ۲۴/۰۵/۹۵ لغایت ۲۸/۰۵/۹۵ انجام شد .Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل