ارسال کمکهای نقدی کارکنان بیمارستان شهداء لردگان به سیل زدگان پاکستان

ارسال کمکهای نقدی کارکنان بیمارستان شهداء لردگان به سیل زدگان پاکستان


ارسال کمکهای نقدی کارکنان بیمارستان شهداء لردگان به سیل زدگان پاکستان

دکتر محمد نیک پور ضمن اعلام این خبر گفت: در اقدامی انسان دوستانه مبلغ ۳۵۷۰۰۰۰ ریال توسط کارکنان بیمارستان شهداء لردگان جمع آوری و به منظور کمک به سیل زدگان پاکستان به حساب شماره ۹۹۹۹۹ بانک ملی مرکزی واریز گردید .

تعداد بازدید:

۲۴Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل