اسامی واجدین شرایط جهت شرکت درآزمون کتبی مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰

اسامی واجدین شرایط جهت شرکت درآزمون کتبی مورخ ۱۶ تیر ماه ۱۴۰۰به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ اسامی واجدین شرایط جهت شرکت درآزمون کتبی مورخ ۱۶ تیر ماه سال جاری به شرح زیر است:

ردیف

نام خانوادگی

نام

نام پدر

شماره شناسنامه

رشته شغلی

محل جغرافیایی خدمت

۱

محمودی

زینب

رضا

 

۴۵۶۰۲۰۱۰۳۱

 

بهورز عشایری زن

 

گورسفید-افتر شهرستان سرخه

۲

ولی

فائزه

موسی

 

۴۵۶۰۳۱۳۳۸۵

 

 

بهورز عشایری زن

گورسفید-افتر شهرستان سرخه

۳

ولی

زهرا

مصطفی

 

۴۵۶۰۲۰۸۵۴۹

 

 

بهورز عشایری زن

گورسفید-افتر شهرستان سرخه

۴

جعفری چاشمی

فرشته

اسداله

 

۵۳۰۰۰۳۲۱۰۷

 

 

بهورز عشایری زن

جاش لوبار-چاشم شهرستان مهدیشهر

 

تذکر :

۱- به همراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه و فیش واریزی در روز آزمون الزامی می باشد.

۲- آزمون ساعت ۹ صبح در مرکز آموزش بهورزی و بازآموزی برنامه های سلامت شهرستان سمنان ( بعد از میدان سعدی – خیابان شهید رجائی – مرکز بهداشت شهرستان سنان) برگزار می گردد.

۳-حضور واجدین شرایط یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل آزمون جهت دریافت کارت ورود به جلسه الزامی می باشد.

۴- واجدین شرایط با مطالعه منابع مندرج در آگهی استخدام، جهت شرکت در آزمون ۱۶/۰۴/۱۴۰۰ آمادگی لازم را داشته باشند.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل