استفاده از پروتئین های میکروبی به عنوان خوراک انسان و دام

استفاده از پروتئین های میکروبی به عنوان خوراک انسان و دام

استفاده از پروتئین های میکروبی به عنوان خوراک انسان و دام      استفاده از پروتئین های میکروبی به عنوان خوراک انسان و دام    روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران- کارشناس آزمایشگاه معاونت غذا و دارو از کمبود پروتئین و استفاده از پروتئین های میکروبی به عنوان خوراک انسان و دام گفت. دکتر سهیلا دوائی فر کارشناس آزمایشگاه…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل