اطلاعیه رشته شغلی تحلیلگرسیستم وکارشناس شبکه

اطلاعیه رشته شغلی تحلیلگرسیستم وکارشناس شبکه


ییرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱۶ در خصوص برگزاری مرحله مصاحبه رشته تشغلی  تحلیل گر سیستم آزمون اسخدام پیمانی مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۴، داوطلبان واجد شرایط مرحله مصاحبه تخصصی رشته شغلی مذکور (به میزان ۳ برابر ظرفیت) به شرح ذیل اعلام می گردد.

ردیف

نام

 نام خانوادگی

کد ملی

رشته شغلی(شبکه/تحیلگر)

کد شغل محل

۱

صبا

بارانی بیرانوند

۴۰۶۰۲۰۷۶۳۲

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -شازند

۲۱۸۹۱

۲

فاطمه

محمدی

۵۲۰۹۷۹۱۰۹

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -شازند

۲۱۸۹۱

۳

زهرا

نوروزی ارکوینی

۵۳۴۷۴۰۶۸۵

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -شازند

۲۱۸۹۱

۴

احمد

محمدزاده

۴۵۴۰۰۷۶۹۲۲

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -شازند

۲۱۸۹۳

۵

ابوالفضل

احمدلو

۵۳۴۶۰۹۰۵۸

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -شازند

۲۱۸۹۵

۶

عباس

سلیمی

۶۲۲۴۵۹۲۵۲

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -شازند

۲۱۸۹۵

۷

حامد

سپهوند

۴۰۷۲۸۳۶۳۹۷

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -شازند

۲۱۸۹۵

۸

زهرا

تقوایی

۵۹۳۰۰۲۴۱۹۷

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -شازند

۲۱۸۹۶

۹

حسین

ملکی فشکی

۵۴۴۹۹۷۴۸۹۲

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -شازند

۲۱۸۹۶

۱۰

کیمیا

سعیدی مطلق

۴۱۲۰۵۱۱۵۲۷

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -شازند

۲۱۸۹۶

۱۱

منوچهر

پورمظاهری

۵۷۱۹۹۷۲۷۲۲

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -کمیجان

۲۱۸۹۸

۱۲

مارال

اسدی

۶۲۲۳۸۰۳۳۸

کارشناس تحلیل گرسیستم -مرکزی -اراک

۲۱۹۰۰

۱۳

علی اکبر

 خسروی

۰۵۵۹۹۶۴۵۱۱

کارشناس تحلیل گرسیستم – خمین

۲۰۰۳۱

۱۴

بهنام

شهیدی

۰۵۵۰۱۰۳۷۹۱

کارشناس تحلیل گرسیستم – خمین

۲۰۰۳۱

۱۵

محمد

 عسکری

۰۵۵۰۱۴۸۴۲۶

کارشناس تحلیل گرسیستم – خمین

۲۰۰۳۱

۱۶

اکرم

 نعمتی

۱۷۴۰۴۶۹۰۹۷

کارشناس تحلیل گرسیستم – خمین

۲۰۰۳۲

۱۷

سحر

 صفری

۰۵۲۰۰۴۹۴۹۷

کارشناس تحلیل گرسیستم – خمین

۲۰۰۳۲

۱۸

مرتضی

 صفدری

۰۵۲۰۰۳۶۸۱۶

کارشناس تحلیل گرسیستم – خمین

۲۰۰۳۲

۱۹

محیا

امیری

۰۵۲۰۹۲۶۹۱۹

کارشناس تحلیل گرسیستم – خمین

۲۰۰۳۰

۲۰

مریم

قادری

۰۵۵۰۱۵۵۱۷۱

کارشناس تحلیل گرسیستم – خمین

۲۰۰۳۰

۲۱

رسول

 عاشری

۵۷۱۹۹۶۸۷۳۳

کارشناس تحلیل گرسیستم – خمین

۲۰۰۳۰

۲۲

مریم

بهرامی

۴۰۷۳۱۸۱۱۲۲

کارشناس شبکه -مرکزی -اراک

۳۲۲۱۳

۲۳

سهیلا

پاپی

۴۸۴۰۰۲۷۸۶۲

کارشناس شبکه -مرکزی -اراک

۳۲۲۱۳

۲۴

سیده شهناز

حیات الغیب

۶۱۳۹۹۸۰۸۶۰

کارشناس شبکه -مرکزی -اراک

۳۲۲۱۳

       نکته مهم  : تغییر مکان آزمون  به شرح ذ یل اعلا م می گردد.

مکان آزمو ن :
آدرس: اراک خیابان هپکو – شهرک شهید بهشتی فاز۲، مرکز بهداشت شهرستان اراک …… تلفن:  ۳۳۱۳۹۰۳۸

تاریخ وزمان آزمون:چهارشنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ (راس ساعت ۸ صبح)

توجه : به اطلاع می رساند حضور به موقع راس ساعت ۷:۳۰ صبح (نیم ساعت قبل از شروع آزمون ) الزامی می باشد وعدم حضور به موقع  به منزله انصراف می باشد.

 تاکید میگردد برای احراز تسلط و تجربه عملی، لازم است مستندات سوابق کار مرتبط که دقیقا نوع فعالیت در آن ذکر شده باشد، رضایت نامه مسئولان فنی ذی ربط محل کاری قبلی، نمونه کد یا تنظیمات شبکه و یا سایر موارد مرتبط را به صورت چاپ شده به همراه داشته و به مسئول مصاحبه تحویل گردد.

 داشتن کارت شناسایی معتبر(شناسنامه/کارت ملی) و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی است.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل