اطلاعیه فوری در خصوص آزمون فوریتهای پزشکی

اطلاعیه فوری در خصوص آزمون فوریتهای پزشکی


به اطلاع افرادی که طبق جدول زمان بندی پیوست مقرر گردیده بود روز شنبه مورخ  ۲۵/۰۲/۹۹ درساعت و مکان اعلام شده جهت مصاحبه عملی حضور یابند، می رساند، تاریخ برگزاری آزمون عملی این گروه از شنبه مورخ ۲۵/۰۲/۹۹ به سه شنبه مورخ ۲۸/۰۲/۹۹ تغییر یافت.

ضمنا تاکید می گردد آزمون عملی سایرگروهها ( گروههای اعلامی روزهای یکشنبه  مورخ ۲۶/۰۲/۹۹ و دوشنبه مورخ ۲۷/۰۲/۹۹) کماکان به قوت خود باقی است.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل