اطلاعیه مرکز امور دانشجویان شهریه پرداز

اطلاعیه مرکز امور دانشجویان شهریه پرداز

اطلاعیه مرکز امور دانشجویان شهریه پرداز 


به استناد نامه ۱۹۳۵/۷۰۳/د مورخ ۹۹/۷/۲۷ به استحضار می رساند دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه کرمان که از لحاظ پرداخت شهریه تحصیلی دچار مشکل مالی بوده، در صورت دارابودن شرایط آموزشی زیر، می توانند درخواست خود را از روز شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۰ لغایت یکشنبه مورخ ۹۹/۹/۳۰در سایت دانشگاه ثبت نمایند.


 


  1. دانشجویان ورودی ۹۴ الی ۹۸ (ورودی ۹۳ صرفا رشته پزشکی)

  2.  ارائه مستندات لازم مبنی بر نیاز مالی

  3. شاغل به تحصیل در سنوات مجاز تحصیلی

  4. عدم بدهی بابت خوابگاه

  5. تسویه کامل وامهای اخذ شده در مقاطع تحصیلی قبلی  

  6. امکان سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر(بازنشستگان و کارکنان رسمی، پیمانی یا دارندگان پروانه کسب)


 


 


واحد پردیس دانشگاه بر اساس وضعیت آموزشی(معدل، تعداد واحدهای گذرانده شده)، وضعیت درآمدی خانواده دانشجو و تعداد دفعات استفاده از تسهیلات وام، نسبت به اولویت بندی درخواستها اقدام خواهد نمود.


 


لینک ثبت نام


 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل