اطلاعیه پذیرش بهورز عشایری و استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

اطلاعیه پذیرش بهورز عشایری و استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان

اطلاعیه پذیرش بهورز عشایری و استخدام پیمانی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنانبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سمنان برای تأمین نیروی انسانی بهورز در واحدهای تحت پوشش دانشگاه طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز آیین نامه اداری استخدامی تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی از محل مجوزهای استخدامی شماره ۱۵۱۶۰۹ مورخ ۲۷/۳/۹۸ و ۱۵۵۷۰۰ مورخ ۳/۴/۹۷ سازمان اداری…Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل