اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهیاری

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهیاری

اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون بهیاری 


 اسامی قبول شدگان نهایی هنرستان بهیاری سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


 


ردیف


نام


نام خانوادگی


کدملی


۱


بهاره


زاده محمود آبادی


۲۹۸۱۷۰۰۱۷۰


۲


مهناز


خالقی


۶۰۷۰۰۶۶۶۴۲


۳


مبینا


صادقی


۳۰۶۰۷۴۰۳۹۹


۴


زریماه


سنجری نیا


۳۰۲۰۷۰۷۸۰۳


۵


سارا


نقی زاده سیمکی


۲۹۸۱۶۶۵۱۱۱


۶


نرگس


سلطانی نژاد


۳۱۲۰۳۹۸۷۸۰


۷


ریحانه


کربلائی میرزا شهربابکی


۳۱۴۰۲۲۷۲۲۱


۸


ساجده


ضیاءالدینی دشتخاکی


۳۰۸۰۴۳۶۴۴۱


۹


فاطمه


چوپانی دستجردی


۶۰۷۰۰۶۴۰۹۷


۱۰


زهرا


سلطانی نژاد


۳۱۲۰۴۰۶۲۰۱


۱۱


حنانه


فخرائی


۵۸۳۰۰۹۷۹۳۱


۱۲


مهشید


شاهسون پور


۳۱۵۰۷۱۸۳۸۴


۱۳


فاطمه الزهرا


رزاقپور


۳۱۵۰۷۱۱۹۱۶


۱۴


رقیه


شیخ شعاعی اختیارآبادی


۲۹۸۱۶۴۳۵۴۱


۱۵


فاطمه


افضلی


۲۹۸۱۶۱۸۱۰۵


۱۶


فاطمه


قاسمی


۲۹۸۱۶۸۶۵۰۱


۱۷


فاطمه


آور


۵۸۳۰۰۹۶۳۶۶


۱۸


مهدیه


خدری


۳۱۲۰۴۰۴۲۱۷


۱۹


فاطمه


نورالدینی  شاه ابادی


۳۰۸۰۴۲۷۵۷۲


۲۰


حدیث


شیخ شعاعی اختیارآبادی


۳۰۴۰۷۱۲۹۵۰


۲۱


فاطمه


بهبودی


۳۱۲۰۴۰۷۶۳۱


۲۲


هدیه


کردستانی


۲۹۸۱۶۸۹۱۴۲


۲۳


ریحانه


خالقی پورزرندی


۳۰۸۰۴۴۲۰۸۳


۲۴


فاطمه


امیری


۲۹۸۱۶۶۷۰۱۷


۲۵


ریحانه


زنگی آبادی


۲۹۸۱۶۹۴۷۸۲


 


 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل