اعلام محل برگزاری مصاحبه تخصصی رشته های شغلی کارشناس شبکه و تحلیلگر سیستم

اعلام محل برگزاری مصاحبه تخصصی رشته های شغلی کارشناس شبکه و تحلیلگر سیستم

اعلام محل برگزاری مصاحبه تخصصی رشته های شغلی کارشناس شبکه و تحلیلگر سیستم


پیرو اطلاعیه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ درخصوص تغییر مکان برگزاری آزمون مصاحبه تخصصی رشته های شغلی کارشناس تحلیلگر سیستم و شبکه به شهرستان کرمان  بدینوسیله آدرس محل برگزاری مصاحبه اعلام می گردد.

مکان برگزاری : کرمان  ابتدای محور هفت باغ علوی ، پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ساختمان فاخره صبا -سالن آزمون های الکترونیکی

 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل