انتخابات نظام پزشکی استان البرز

دکتر سیاوش عطایی کاندیدا انتخابات نظام پزشکی کرج 1400

انتخابات نظام پزشکی استان البرز

 انتخابات نظام پزشکی استان البرز

درچندسال گذشته اتفاق ناگواری که افتاد این بود که یک سری از اختیارات قانونی نظام پزشکی از آن سلب شد که به‌شدت تأثیرات مخربی بر وضعیت جامعه پزشکی گذاشت. یکی از این موارد که بسیار هم مهم است این بود که همیشه میزان تعرفه‌ها در نظام پزشکی و توسط چندین گروه کارشناسی می‌شد ولی مجلس ناگهان این اختیار را گرفت و به وزارت بهداشت و یک شورای دیگری محول کرد که متأسفانه عامل بسیاری از مشکلات و نارضایتی هاشد و ما در تنظیم لیست نهایی خودمان به این نکته توجه داشتیم که حتماً یکی از نمایندگان مجلس همراه ما باشد تا بتوانیم زمینه‌های بازپس‌گیری یکسری از اختیارات را داشته باشیم

 

دکتر سیاوش عطایی کاندیدا انتخابات نظام پزشکی کرج 1400دکتر سیاوش عطایی کاندیدا انتخابات نظام پزشکی کرج 1400دکتر سیاوش عطایی کاندیدا انتخابات نظام پزشکی کرج 1400

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل