انتخاب شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار بعنوان دستگاه برتر شهرستانی

انتخاب شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار بعنوان دستگاه برتر شهرستانی


انتخاب شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار بعنوان دستگاه برتر شهرستانی

به مناسبت هفته دولت طی مراسمی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کیار طی بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس محترم جمهور و از طرف معاونت پشتیبانی توسعه منابع انسانی استاندار محترم استان و ستاد جشنواره شهید رجایی شهرستان کیار بعنوان دستگاه برتر شهرستانی انتخاب گردید . آقای دکتر باب الخانی ضمن اعلام این خبر افزود: از بین ۲۷ اداره در این شهرستان این شبکه بعنوان دستگاه برتر شهرستانی لوح تقدیر دریافت نمود .

تعداد بازدید:

۳۰Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل