انجمن خیرین سلامت استان اعلام کرد

انجمن خیرین سلامت استان اعلام کرد


انجمن خیرین سلامت استان اعلام کرد

طی مراسمی کلنگ احداث خانه پزشک دشتک با حضور ریاست محترم دانشگاه و آقای مهندس الیاسی خیر و بانی احداث مرکز بهداشتی درمانی و خانه پزشک دشتک به زمین زده شد.

تعداد بازدید:

۲۱Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل