اولین همایش بهداشت کاربری انرژیهای هسته ای ،تشعشعات ،امواج الکترو مغناطیس و سلامت محیط کار برگزار شد .

اولین همایش بهداشت کاربری انرژیهای هسته ای ،تشعشعات ،امواج الکترو مغناطیس و سلامت محیط کار برگزار شد .


اولین همایش بهداشت کاربری انرژیهای هسته ای ،تشعشعات ،امواج الکترو مغناطیس و سلامت محیط کار برگزار شد .

با حضور ریاست محترم دانشگاه مدیران و کارشناسان و متخصصان دستگاههای مرتبط با انرژیهای نوین ، اولین همایش بهداشت کاربری انرژیهای هسته ای ،تشعشعات ،امواج الکترو مغناطیس و سلامت محیط کار در محل همایشهای ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد .در این همایش کارشناس مسئول بهداشت پرتوها و تشعشعات مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به بررسی توسعه شهر نشینی و مدیریت سلامت تشعشعات ، سلامت ارتباطات الکترونیکی ، بهداشت ارتباطات وایرلس و بهداشت کاربری لیزرها پرداخت و آموزش هایی در این خصوص به شرکت کنندگان ارائه گردید. تلفن ۰۹۶۷۸ برای پاسخگویی به مردم استان در خصوص اثرات تشعشعات و امواج خانگی و صنعتی در نظر گرفته شده است .

تعداد بازدید:

۳۱Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل