اکسیژنم رو کمتر کنید تا به بقیه‌ی بیمارها هم اکسیژن برسه

اکسیژنم رو کمتر کنید تا به بقیه‌ی بیمارها هم اکسیژن برسه


خودش به سختی نفس میکشه 

اما تو این شرایط سخت به پرستارش میگه ؛

اکسیژنم رو کمتر کنید تا به بقیه‌ی مریض‌ها هم اکسیژن برسه 

مهربانی مثال‌زدنی مادر ۶۸ بابلی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان روحانی بابل که خود به سختی نفس می‌کشد…


 Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل