بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شهری ۲ اوز

بازدید از مرکز خدمات جامع سلامت شهری ۲ اوز


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان، دکتر بهزاد رضایی، رئیس دانشکده در سفر یک روزه خود به شهرستان اوز از مرکز بهداشتی درمانی مرحوم حاج حسنعلی دانشپور این شهر بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند توسعه و بهسازی آن قرار گرفت.

در این بازدید، معاون درمان، مدیرکل حوزه ریاست دانشکده، معاون شبکه بهداشت اوز و خَیِر پروژه نیز حضور داشتند.

 

image_printSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل