بازدید تیم نظارتی معاونت بهداشتی دانشگاه از پایگاه تجمیعی واکسیناسیون و مرکز منتخب کرونا شهرستان گرمسار

بازدید تیم نظارتی معاونت بهداشتی دانشگاه از پایگاه تجمیعی واکسیناسیون و مرکز منتخب کرونا شهرستان گرمساربه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛  امروز  ۱۴ تیر ماه سال ۱۴۰۰ دکتر فرشید فریور مدیر شبکه و ارتقاء سلامت معاونت بهداشتی، دکتر محمدناصر رهبر  مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماریها معاونت بهداشتی به اتفاق تعدادی از کارشناسان این معاونت ز پایگاه تجمیعی واکسیناسیون و مرکز منتخب کرونا شهرستان گرمسار بازدید کردند.

اعضای تیم نظارتی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان ضمن پایش از پایگاه واکسیناسیون، در راستای ارتقای کیفیت خدمات به مراجعین و بهبود شاخص های مورد توجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راهکار های لازم را ارائه نمود. Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل