بازدید سرزده دکتر قدیر از مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا

بازدید سرزده دکتر قدیر از مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونادکتر قدیر رییس دانشگاه علوم پزشکی قم امروز ۲۱ تیر ماه به همراه رییس مرکز بهداشت استان با حضور در مراکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا از روند تزریق واکسن بازدید به عمل آوردSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل