بازدید معاون درمان و مدیرعامل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر از آشپزخانه و سلف این مرکز

بازدید معاون درمان و مدیرعامل مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی کوثر از آشپزخانه و سلف این مرکزبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ ظهر روز سه شنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۰ دکتر گوهری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان به همراه دکتر معماریان مدیرعامل مرکز آموزشی، پژ<هشی و درمانی کوثر سمنان از آشپزخانه و سلف این مرکز بازدید نمود.

طی این بازدید از روند تهیه و پخت غذا و لیست های مرتبط با توزیع غذا بازدید به عمل آمده و کیفیت غذا مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در این بازدید علوی فر مدیر داخلی بیمارستان کوثر و رضایی مسئول و کارشناس تغذیه این بیمارستان حضور داشته و در چگونگی موارد و موضوعات موجود به بیان مطالب مرتبط پرداختند.Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل