بالغ بر ۲۵۰۰ نفر از عشاير و ساكنان مناطق محروم استان خدمات بهداشتي درماني رايگان دريافت نمودند

بالغ بر ۲۵۰۰ نفر از عشاير و ساكنان مناطق محروم استان خدمات بهداشتي درماني رايگان دريافت نمودند


بالغ بر ۲۵۰۰ نفر از عشاير و ساكنان مناطق محروم استان خدمات بهداشتي درماني رايگان دريافت نمودند

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهركرد گفت تيم هاي بهداشتي درماني شهرستانهاي بروجن ، لردگان ، كيار و اردل با مشاركت بسيج جامعه پزشكي استان ضمن حضور در مناطق محروم به ۲۵۷۴ نفر خدمات بهداشتي درماني و مشاوره ارائه نمودند دكتر رضا ايماني گفت اين تيم ها در شهريور و مهر ماه ۸۹ به مناطق علي اباد و سلطان اباد از توابع شهرستان بروجن – سرخون از توابع شهرستان اردل – منطقه پشتكوه فلارد از توابع شهرستان لردگان و روستاهاي دو پلان و حيدر آباد از توابع شهرستان كياراعزام و خدماتي از جمله اعمال جراحي سرپايي ويزيت و معاينه رايگان ، ارائه داروی رايگان ، آموزش بهداشت ، مشاوره رايگان و بسته های فرهنگي آموزشي به مردم مناطق محروم ارائه گردند

تعداد بازدید:

۲۸Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل