با اعلام راه اندازی بخش روان پزشکی در بیمارستان های قائن و طبس

با اعلام راه اندازی بخش روان پزشکی در بیمارستان های قائن و طبس


با اعلام راه اندازی بخش روان پزشکی در بیمارستان های قائن و طبس

دکتر دهقانی به ارائه گزارشی از مهمترین اقدامات معاونت درمان در یکسال اخیر پرداختSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل