با هدف برنامه ریزی برای فعالیت‌‌های خیریه دانشگاه

با هدف برنامه ریزی برای فعالیت‌‌های خیریه دانشگاه


اخبار نهاد رهبری دانشگاه؛

با هدف برنامه ریزی برای فعالیت‌‌های خیریه دانشگاه

سومین جلسه هیئت مدیره مرکز خیریه ریحانة النبی دانشگاه علوم پزشکی قم تشکیل شد.

اعضای هیئت مدیره مرکز خیریه ریحانة النبی دانشگاه علوم پزشکی با تشکیل جلسه در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، در خصوص نحوه اجرای فعالیت‌ های خیریه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

:منبع خبر  http://muq.nahad.irSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه